ADDRESS muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto ADDRESS on:

EnglantiSuomi
ADDRESS
OSOITE

Kuvaus

OSOITE-funktion avulla voit noutaa osoitteen laskentataulukon solusta määrittämällä rivi- ja sarakenumerot. Esimerkiksi OSOITE(2;3) palauttaa $C$2 ja OSOITE(77;300) palauttaa $KN$77. Muita funktioita, kuten RIVI- ja SARAKE-funktioita käyttämällä voit määrittää OSOITE-funktion rivi- ja sarakenumeroita vastaavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.).Lisää tietoa (lähde)