AMORDEGRC muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto AMORDEGRC on:

EnglantiSuomi
AMORDEGRC
AMORDEGRC

Kuvaus:

Palauttaa kunkin laskentakauden poiston. Funktiota käytetään ranskalaisessa tilintarkastusjärjestelmässä. Jos investointi tehdään kesken laskentakauden, funktio suhteuttaa poiston. Funktio on samanlainen kuin AMORLINC, paitsi että poistokerrointa käytetään laskennassa investoinnin käyttöaikaan suhteutetusti.



Lisää tietoa (lähde)