CHISQ.TEST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto CHISQ.TEST on:

EnglantiSuomi
CHISQ.TEST
CHINELIÖ.TESTI

Syntaksi

CHINELIÖ.TESTI(todellinen_alue;odotettu_alue)

CHINELIÖ.TESTI-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):Lisää tietoa (lähde)