CHITESTI muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto CHITESTI on:

SuomiEnglanti
CHITESTI

Syntaksi

CHITESTI(todellinen_alue;odotettu_alue)

CHITESTI-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):Lisää tietoa (lähde)