COLUMNS muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto COLUMNS on:

EnglantiSuomi
COLUMNS
SARAKKEET

Kuvaus

Palauttaa matriisin (matriisi: Käytetään muodostamaan yksittäisiä kaavoja, jotka tuottavat useita tuloksia tai käyttävät riveille tai sarakkeisiin järjestettyjä argumenttijoukkoja. Matriisialueella käytetään samaa kaavaa. Matriisivakio on vakiojoukko, jota käytetään kaavan argumenttina.) tai viittauksen sarakkeiden määrän.Lisää tietoa (lähde)