CONFIDENCE.NORM muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto CONFIDENCE.NORM on:

EnglantiSuomi
CONFIDENCE.NORM
LUOTTAMUSVÄLI.NORM

Kuvaus:

Luottamusväli on arvoalue. Otoksen keskiarvo x on tämän alueen keskikohdassa, ja alue on x ± LUOTTAMUSVÄLI.NORM. Jos x on esimerkiksi postin kautta tilattujen tuotteiden toimitusaikojen otoskeskiarvo, x ± LUOTTAMUSVÄLI.NORM on populaatiokeskiarvojen alue. Mille tahansa tällä alueella olevalle populaatiokeskiarvolle µ0 todennäköisyys saada otoskeskiarvo, joka on kauempana µ0:sta kuin x, on suurempi kuin alfa. Mille tahansa tämän alueen ulkopuoliselle populaatiokeskiarvolle µ0 todennäköisyys saada otoskeskiarvo, joka on kauempana µ0:sta kuin x, on pienempi kuin alfa. Oletetaan esimerkiksi, että luodaan hypoteesille, että populaation keskiarvo on µ0, kaksisuuntainen testi, jonka merkitsevyystaso on alfa, käyttämällä argumentteja x, keskihajonta ja koko. Hypoteesia ei hylätä, jos µ0 on luottamusvälin sisällä, ja hypoteesi hylätään, jos µ0 ei ole luottamusvälin sisällä. Luottamusväli ei salli päätelmää, että on olemassa todennäköisyys 1 – alfa, jolla seuraavan lähetyksen toimitusaika on luottamusvälin sisällä.Lisää tietoa (lähde)