CORREL muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto CORREL on:

EnglantiSuomi
CORREL
KORRELAATIO

Kuvaus

Palauttaa matriisi1:n ja matriisi2:n solualueiden korrelaatiokertoimen. Korrelaatiokerrointa käytetään kuvaamaan kahden suureen välistä riippuvuutta, esimerkiksi työpaikan keskilämpötilan suhdetta työpaikan ilmastointilaitteiden käyttöön.Lisää tietoa (lähde)