COUNT muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto COUNT on:

EnglantiSuomi
COUNT
LASKE

Kuvaus

LASKE-funktio laskee lukuja sisältävien solujen määrän ja argumenttiluettelossa olevat luvut. LASKE-funktion avulla voidaan laskea lukualueen tai -matriisin lukukentässä olevien merkintöjen määrä.

=LASKE(A1:A20)

Jos tässä esimerkissä viisi alueen soluista sisältää lukuja, tulos on 5.Lisää tietoa (lähde)