COUNTA muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto COUNTA on:

EnglantiSuomi
COUNTA
LASKE.A

Kuvaus

LASKE.A-funktio laskee alueen (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.) niiden solujen määrän, jotka eivät ole tyhjiä.Lisää tietoa (lähde)