DATE muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto DATE on:

EnglantiSuomi
DATE
PÄIVÄYS

Kuvaus

PÄIVÄYS-funktio palauttaa annetun päivämäärän järjestysnumeron. Esimerkiksi kaava

=PÄIVÄYS(2008;8;7)

palauttaa arvon 39637, joka on päivämäärää 8.7.2008 edustava sarjanumero.

 Huomautus   Jos solun valittu muotoilu oli Yleinen ennen funktion antamista, tulos muotoillaan päivämääräksi luvun sijaan. Jos haluat tarkastella sarjanumeroa tai muuttaa päivämäärän muotoilua, valitse eri lukumuoto Aloitus-välilehden Luku-ryhmässä.

PÄIVÄYS-funktiosta on eniten hyötyä tilanteissa, joissa kaavat tai soluviittaukset antavat vuoden, kuukauden ja päivän. Käytössäsi saattaa esimerkiksi olla laskentataulukko, joka sisältää päivämääriä muodoissa, joita Excel ei ehkä tunnista, kuten VVVVKKPP. Voit käyttää PÄIVÄYS-funktiota yhdessä muiden funktioiden kanssa, kun haluat muuntaa päivämäärät sarjanumeroksi, jonka Excel tunnistaa. Lisätietoja on tämän artikkelin Esimerkki-osassa olevassa taulukossa.Lisää tietoa (lähde)