DAYS360 muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto DAYS360 on:

EnglantiSuomi
DAYS360
PÄIVÄT360

Kuvaus

PÄIVÄT360-funktio palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttämällä 360-päiväistä vuotta (12 kuukautta, joissa on 30 päivää). Tämän funktion avulla voidaan esimerkiksi jaksottaa ja laskea maksut, kun käytetään 30-päiväiseen kuukauteen perustuvaa kirjanpitoa.Lisää tietoa (lähde)