DOLLAR muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto DOLLAR on:

EnglantiSuomi
DOLLAR
VALUUTTA

Kuvaus

Tässä ohjeessa kuvattu funktio muuntaa luvun tekstimuotoon ja lisää siihen valuuttatunnuksen. Funktion nimi ja sen lisäämä valuuttatunnus määräytyvät käytössä olevan kieliasetuksen mukaan.

Tämä funktio muuntaa luku-argumentin valuuttamuotoiseksi tekstiksi ja pyöristää desimaalit desimaalit-argumentin määrittämään tarkkuuteen. Funktion palauttama lukumuoto on # ##0,00 €;–# ##0,00 €.Lisää tietoa (lähde)