DSTDEVP muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto DSTDEVP on:

EnglantiSuomi
DSTDEVP
TKESKIHAJONTAP

Kuvaus

Laskee koko populaation keskihajonnan niiden luettelon tai tietokannan tietueiden kentän (sarakkeen) arvojen perusteella, jotka täyttävät määritetyt ehdot.Lisää tietoa (lähde)