ERFC muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto ERFC on:

EnglantiSuomi
ERFC
VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI

Kuvaus

Palauttaa komplementtivirhefunktion integroituna arvosta x arvoon ääretön.Lisää tietoa (lähde)