FDIST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto FDIST on:

EnglantiSuomi
FDIST
FJAKAUMA

Syntaksi

F.JAKAUMA(x;vapausasteet1;vapausasteet2)

FJAKAUMA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):Lisää tietoa (lähde)