GESTEP muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto GESTEP on:

EnglantiSuomi
GESTEP
RAJA

Kuvaus

Palauttaa arvon 1, jos luku on suurempi tai yhtä suuri kuin raja. Muulloin funktio palauttaa arvon 0. Tällä funktiolla voidaan poimia tietyt arvot arvojoukosta. Esimerkiksi laskemalla yhteen useita funktion RAJA arvoja voit laskea tietyn kynnyksen ylittävien arvojen lukumäärän.Lisää tietoa (lähde)