GROWTH muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto GROWTH on:

EnglantiSuomi
GROWTH
KASVU

Kuvaus

Laskee ennustetun eksponentiaalisen kasvun käyttämällä aiemmin luotuja tietoja. KASVU-funktio palauttaa y-arvot sarjalle uusia x-arvoja, jotka määrität käyttämällä nykyisiä x- ja y-arvoja. KASVU-funktion avulla voit myös sovittaa eksponentiaalisen käyrän nykyisiin x- ja y-arvoihin.Lisää tietoa (lähde)