HLOOKUP muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto HLOOKUP on:

EnglantiSuomi
HLOOKUP
VHAKU

Kuvaus

Hakee annetun arvon taulukon tai matriisin (matriisi: Käytetään muodostamaan yksittäisiä kaavoja, jotka tuottavat useita tuloksia tai käyttävät riveille tai sarakkeisiin järjestettyjä argumenttijoukkoja. Matriisialueella käytetään samaa kaavaa. Matriisivakio on vakiojoukko, jota käytetään kaavan argumenttina.) ylimmältä riviltä ja palauttaa taulukon tai matriisin määritetyn rivin saman sarakkeen arvon. Käytä VHAKU-funktiota, kun vertailuarvot ovat taulukon ylimmällä rivillä ja haluat etsiä määritetystä rivimäärästä. Käytä PHAKU-funktiota, jos vertailuarvot ovat etsittävien tietojen vasemmalla puolella olevassa sarakkeessa.

Funktion VHAKU kirjain V tarkoittaa vaakasuuntaista.Lisää tietoa (lähde)