INT muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto INT on:

EnglantiSuomi
INT
KOKONAISLUKU

Kuvaus

Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.Lisää tietoa (lähde)