IRR muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto IRR on:

EnglantiSuomi
IRR
SISÄINEN.KORKO

Kuvaus:

Laskee sisäisen korkokannan arvot-argumentin kassavirroista muodostuvalle sarjalle. Näiden kassavirtojen ei tarvitse olla tasasuuruisia, kuten annuiteetissa. Sisäinen korkokanta on korko, joka lasketaan toistuvin välein tapahtuville maksuille (negatiiviset arvot) tai tuotoille (positiiviset arvot).Lisää tietoa (lähde)