JA muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto JA on:

SuomiEnglanti
JA

Kuvaus

Palauttaa arvon TOSI, jos kaikki funktion argumentit ovat tosia, ja arvon EPÄTOSI, jos yhden tai useamman argumentin arvo on EPÄTOSI.

Yksi yleisimmistä JA-funktion käyttötavoista on toimia muiden totuusarvotestejä suorittavien funktioiden ominaisuuksia laajentavana lisänä. Esimerkiksi JOS-funktio suorittaa totuusarvotestin ja palauttaa yhden arvon, jos testin arvo on TOSI, ja toisen arvon, jos testin arvo on EPÄTOSI. Käyttämällä JA-funktiota JOS-funktion totuus_testi-argumenttina voit testata useita erilaisia ehtoja vain yhden asemesta.Lisää tietoa (lähde)