KURT muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto KURT on:

SuomiEnglanti
KURT

Kuvaus

Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden. Vinous-arvo kuvaa jakauman suhteellista terävyyttä suhteessa normaalijakaumaan. Positiivinen vinous-arvo merkitsee suhteellisen terävää jakaumaa. Negatiivinen vinous-arvo merkitsee suhteellisen leveää jakaumaa.Lisää tietoa (lähde)