KURT muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto KURT on:

EnglantiSuomi
KURT
KURT

Kuvaus

Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden. Vinous-arvo kuvaa jakauman suhteellista terävyyttä suhteessa normaalijakaumaan. Positiivinen vinous-arvo merkitsee suhteellisen terävää jakaumaa. Negatiivinen vinous-arvo merkitsee suhteellisen leveää jakaumaa.Lisää tietoa (lähde)