LEIKKAUSPISTE muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto LEIKKAUSPISTE on:

SuomiEnglanti
LEIKKAUSPISTE

Kuvaus

Palauttaa havaintoaineiston (tunnettu_x ja tunnettu_y) pisteiden regressiosuoran leikkauspisteen. Arvojen tunnettu_x ja tunnettu_y määrittämien pisteiden kautta kulkeva regressiosuora leikkaa y-akselin leikkauspisteessään. LEIKKAUSPISTE-funktion avulla voit määrittää muuttujan arvon, kun jokin parametri on nolla. Voit esimerkiksi arvioida LEIKKAUSPISTE-funktiolla metallin sähköisen resistanssin lämpötilassa 0 °C, jos havaintoaineistoosi kuuluu arvoja mitattuna huoneenlämmössä ja korkeammissa lämpötiloissa.Lisää tietoa (lähde)