LINREGR muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto LINREGR on:

SuomiEnglanti
LINREGR

Kuvaus:

LINREGR-funktio laskee tilastotiedot tietoihin parhaiten sopivalle suoralle käyttäen pienimmän neliön menetelmää ja palauttaa sitten suoraa kuvaavan matriisin. Voit myös yhdistää LINEGR-funktion muihin funktioihin, kun haluat laskea tilastoja muun tyyppisille malleille, joiden tuntemattomat parametrit ovat lineaarisia, mukaan lukien polynomiset, logaritmiset ja eksponentiaaliset sarjat sekä potenssisarjat. Koska tämä funktio palauttaa arvomatriisin, funktio on kirjoitettava matriisikaavana. Ohjeet noudattavat tässä artikkelissa olevia esimerkkejä.

Suoran yhtälö on

y = mx + b

TAI

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

jos on useita x-arvoja, joissa riippuvat y-arvot ovat riippumattomien x-arvojen funktio. M-arvot ovat riippumattomien x-arvojen kertoimia, ja b on vakioarvo. Huomaa, että y, x ja m voivat olla myös vektoreita. Funktion LINREGR palauttama matriisi on {mn;mn-1;...;m1;b}. LINREGR voi palauttaa myös muita regressiota kuvaavia tietoja.Lisää tietoa (lähde)