LOGEST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto LOGEST on:

EnglantiSuomi
LOGEST
LOGREGR

Kuvaus

LOGREGR-funktio laskee regressioanalyysissa tietoihin sopivan eksponentiaalisen käyrän ja palauttaa käyrää kuvaavan arvomatriisin. Koska tämä funktio palauttaa arvomatriisin, funktio on kirjoitettava matriisikaavana.

Käyrän kaava on

y = b*m^x

TAI

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

jos on useita x-arvoja, joissa riippuva y-arvo on riippumattomien x-arvojen funktio. Arvot m ovat kutakin x-eksponenttia vastaavia kantoja ja b on vakioarvo. Huomaa, että y, x ja m voivat olla vektoreita. Funktion LOGREGR palauttama matriisi on {mn;mn-1;...;m1;b}.Lisää tietoa (lähde)