LOGNORM.DIST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto LOGNORM.DIST on:

EnglantiSuomi
LOGNORM.DIST
LOGNORM_JAKAUMA

Syntaksi

LOGNORM_JAKAUMA(x;keskiarvo;keskihajonta;kumulatiivinen)

LOGNORM_JAKAUMA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):Lisää tietoa (lähde)