LOGNORMDIST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto LOGNORMDIST on:

EnglantiSuomi
LOGNORMDIST
LOGNORM.JAKAUMA

Syntaksi

LOGNORM.JAKAUMA(x;keskiarvo;keskihajonta)

LOGNORM.JAKAUMA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):Lisää tietoa (lähde)