LOOKUP muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto LOOKUP on:

EnglantiSuomi
LOOKUP
HAKU

Kuvaus

HAKU-funktio palauttaa arvon yhden rivin tai yhden sarakkeen alueesta (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.) tai matriisista (matriisi: Käytetään muodostamaan yksittäisiä kaavoja, jotka tuottavat useita tuloksia tai käyttävät riveille tai sarakkeisiin järjestettyjä argumenttijoukkoja. Matriisialueella käytetään samaa kaavaa. Matriisivakio on vakiojoukko, jota käytetään kaavan argumenttina.). HAKU-funktiolla on kaksi syntaksimuotoa: vektorimuoto ja matriisimuoto.

Vaikutus: Lue: Käyttö:
Etsii arvoa yhden rivin tai sarakkeen alueelta (vektorista), siirtyy vastaavaan paikkaan toisessa vektorissa ja palauttaa hakemansa arvon. Vektorimuoto Käytä vektorimuotoa, kun joudut etsimään arvoja laajasta luettelosta, tai kun arvot voivat muuttua ajan kuluessa.
Etsii määritettyä arvoa matriisin ensimmäiseltä riviltä tai ensimmäisestä sarakkeesta, siirtyy alas tai oikealle viimeiseen soluun ja palauttaa solun arvon. Matriisimuoto Käytä matriisimuotoa, kun arvoluettelo on lyhyt ja arvot säilyvät muuttumattomina ajan kuluessa.

 Huomautuksia Lisää tietoa (lähde)