NA muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto NA on:

EnglantiSuomi
NA
PUUTTUU

Kuvaus

Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!. #PUUTTUU! on virhearvo, joka tarkoittaa, että arvoa ei ole määritetty. Voit käyttää PUUTTUU-funktiota tyhjän solun merkkinä. Kun sijoitat virhearvon #PUUTTUU! soluihin, joissa ei ole tietoja, et käytä vahingossa tyhjiä soluja laskutoimituksissasi. (Jos kaavassa on viittaus soluun, joka sisältää virhearvon #PUUTTUU!, kaava palauttaa arvon #PUUTTUU!.)Lisää tietoa (lähde)