NELIÖSUMMIEN.EROTUS muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto NELIÖSUMMIEN.EROTUS on:

SuomiEnglanti
NELIÖSUMMIEN.EROTUS

Kuvaus

Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.Lisää tietoa (lähde)