NPV muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto NPV on:

EnglantiSuomi
NPV
NNA

Kuvaus:

Palauttaa nettonykyarvon sijoitukselle, joka perustuu toistuvista kassavirroista muodostuvaan sarjaan ja diskonttokorkoon. Sijoituksen nettonykyarvo on tulevien maksujen (negatiivisten arvojen) ja tuottojen (positiivisten arvojen) nykyarvo.Lisää tietoa (lähde)