ONVIRHE muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto ONVIRHE on:

SuomiEnglanti
ONVIRHE

Kuvaus

Kukin näistä ON-funktioista tarkistaa määritetyn arvon ja palauttaa tarkistuksen tuloksena totuusarvon TOSI tai EPÄTOSI. Esimerkiksi funktio ONTYHJÄ palauttaa totuusarvon TOSI, jos arvoargumentti on viittaus tyhjään soluun. Muuten se palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.

ON-funktion avulla voit noutaa arvon tiedot ennen kuin laskutoimitus tai muu toiminto tehdään kyseisen funktion avulla. Voit esimerkiksi tehdä eri toiminnon käyttämällä funktioita ONVIRHE ja JOS yhdessä, jos ilmenee virhe:

=JOS(ONVIRHE(A1); "Ilmeni virhe."; A1*2)

Tämä kaava tarkistaa, onko solussa A1 virhetilanne. Jos sellainen on, JOS-funktio palauttaa sanoman "Ilmeni virhe.". Jos virhettä ei ole, JOS-funktio suorittaa laskutoimituksen A1*2.Lisää tietoa (lähde)