OR muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto OR on:

EnglantiSuomi
OR
TAI

Kuvaus

Palauttaa totuusarvon TOSI, jos jokin argumentti on TOSI, ja totuusarvon EPÄTOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on EPÄTOSI.Lisää tietoa (lähde)