PEARSON.NELIÖ muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto PEARSON.NELIÖ on:

SuomiEnglanti
PEARSON.NELIÖ

Kuvaus

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön, joka on laskettu tunnettu_y- ja tunnettu_x-alueiden kautta kulkevan lineaarisen regressiosuoran arvopisteiden pohjalta. Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: PEARSON-funktio. Korrelaatiokertoimen arvo osoittaa, kuinka suuri osa y:n varianssista aiheutuu x:n varianssista.



Lisää tietoa (lähde)