PEARSON muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto PEARSON on:

EnglantiSuomi
PEARSON
PEARSON

Kuvaus

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen eli r:n, joka voi olla –1,0...1,0, raja-arvot mukaan lukien. Korrelaatiokerroin r osoittaa kahden arvojoukon välisen lineaarisen riippuvuuden määrän.Lisää tietoa (lähde)