POISSON.DIST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto POISSON.DIST on:

EnglantiSuomi
POISSON.DIST
POISSON.JAKAUMA

Syntaksi

POISSON.JAKAUMA(x;keskiarvo;kumulatiivinen)

POISSON.JAKAUMA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):Lisää tietoa (lähde)