PROB muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto PROB on:

EnglantiSuomi
PROB
TODENNÄKÖISYYS

Kuvaus

Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä. Jos yläraja-argumenttia ei määritetä, funktio palauttaa todennäköisyyden sille, että x_alue-argumentin arvot ovat yhtä suuria kuin alaraja-argumentin arvot.



Lisää tietoa (lähde)