REGISTER.ID muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto REGISTER.ID on:

EnglantiSuomi
REGISTER.ID
REKISTERI.TUNNUS

Kuvaus

Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen. Ellei DLL-kirjastoa tai koodiresurssia ole rekisteröity, tämä funktio rekisteröi sen ja palauttaa rekisteritunnuksen.

REKISTERI.TUNNUS-funktiota voi käyttää laskentataulukoissa, toisin kuin REKISTERÖI-funktiota. Tälle funktiolle ei kuitenkaan voi määrittää funktion nimeä eikä argumentteja.

Lisätietoja DLL-kirjastoista ja koodiresursseista sekä tietotyypeistä on ohjeaiheessa KUTSU- ja REKISTERÖI-funktioiden käyttäminen.

 Huomautus   Koska Microsoft Windows Excel ja Microsoft Macintosh Excel käyttävät erityyppisiä koodiresursseja, REKISTERI.TUNNUS-funktion syntaksi on hieman erilainen eri käyttöympäristöissä.Lisää tietoa (lähde)