SAMA.ARVO muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto SAMA.ARVO on:

SuomiEnglanti
SAMA.ARVO

Kuvaus

Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria. Palauttaa luvun 1, jos luku1 = luku2, muussa tapauksessa palauttaa luvun 0. Käytä funktiota arvojoukon suodattamiseen. Esimerkiksi laskemalla yhteen useita SAMA.ARVO-funktion arvoja voit laskea yhtäsuuruusparien määrän. Funktio tunnetaan myös Kroneckerin deltafunktiona.Lisää tietoa (lähde)