SLOPE muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto SLOPE on:

EnglantiSuomi
SLOPE
KULMAKERROIN

Kuvaus

Palauttaa tunnettu_x- ja tunnettu_y-alueiden arvopisteiden kautta kulkevan lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen. Kulmakerroin on minkä tahansa kahden pisteen välinen pystysuuntainen etäisyys jaettuna vaakasuuntaisella etäisyydellä. Kulmakerroin ilmoittaa siis regressiosuoran jyrkkyyden.Lisää tietoa (lähde)