SOLU muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto SOLU on:

SuomiEnglanti
SOLU

Kuvaus

SOLU-funktio palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä. Esimerkiksi jos haluat tarkistaa, että solu sisältää tekstin asemesta numeerisia arvoja, ennen kuin käytät solua laskutoimituksessa, voit käyttää seuraavaa kaavaa:

=JOS(SOLU("tyyppi" ; A1) = "a" ; A1 * 2 ; 0)

Tämä kaava laskee laskutoimituksen A1*2 vain, jos solu A1 sisältää numeerisen arvon, ja palauttaa arvon 0, jos A1 sisältää tekstiä tai on tyhjä.Lisää tietoa (lähde)