STANDARDIZE muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto STANDARDIZE on:

EnglantiSuomi
STANDARDIZE
NORMITA

Kuvaus:

Palauttaa keskiarvo- ja keskihajonta-argumenttien kuvaaman jakauman normitetun arvon.Lisää tietoa (lähde)