STDEVA muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto STDEVA on:

EnglantiSuomi
STDEVA
KESKIHAJONTAA

Kuvaus

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella. Keskihajonta mittaa sitä, kuinka paljon arvot poikkeavat keskiarvosta.Lisää tietoa (lähde)