STDEVPA muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto STDEVPA on:

EnglantiSuomi
STDEVPA
KESKIHAJONTAPA

Kuvaus

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien tekstin ja totuusarvot. Keskihajonta ilmaisee, kuinka paljon populaation arvot poikkeavat arvojoukon keskiarvosta.Lisää tietoa (lähde)