STEYX muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto STEYX on:

EnglantiSuomi
STEYX
KESKIVIRHE

Kuvaus

Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen. Keskivirhe on virheen suuruus, kun yksittäiselle x-arvolle ennustetaan y-arvoa.Lisää tietoa (lähde)