SUMIF muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto SUMIF on:

EnglantiSuomi
SUMIF
SUMMA.JOS

Kuvaus

SUMMA.JOS-funktion avulla lasketaan määritetyt ehdot täyttävän alueen (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.) arvojen summa. Esimerkiksi jos haluat laskea lukuja sisältävän sarakkeen arvoa 5 suurempien arvojen summan, käytä seuraavaa kaavaa:

=SUMMA.JOS(B2:B25;">5")

Tässä esimerkissä ehtoja käytetään samoille arvoille, jotka lasketaan yhteen. Voit halutessasi käyttää ehtoja yhdelle alueelle ja laskea eri alueen vastaavien arvojen summan. Esimerkiksi kaava =SUMMA.JOS(B2:B5;"John";C2:C5) laskee vain niiden alueen C2:C5 solujen summan, joita vastaavien solujen arvo alueella B2:B5 on "John".

 Huomautus   Jos haluat laskea solujen summan useiden ehtojen perusteella, lue ohjeaihe SUMMA.JOS.JOUKKO-funktio.Lisää tietoa (lähde)