SUMMA muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto SUMMA on:

SuomiEnglanti
SUMMA

Kuvaus

SUMMA-funktio laskee yhteen kaikki luvut, jotka määrität argumentteina (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.). Kukin argumentti voi olla alue (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.), soluviittaus (soluviittaus: Solun sijaintipaikan koordinaatit laskentataulukossa. Esimerkiksi sellaisen solun viittaus, joka on sarakkeen B ja rivin 3 leikkauskohdassa, on B3.), matriisi (matriisi: Käytetään muodostamaan yksittäisiä kaavoja, jotka tuottavat useita tuloksia tai käyttävät riveille tai sarakkeisiin järjestettyjä argumenttijoukkoja. Matriisialueella käytetään samaa kaavaa. Matriisivakio on vakiojoukko, jota käytetään kaavan argumenttina.), vakio (vakio: Arvo, jota ei tuoteta laskemalla. Esimerkiksi luku 210 ja teksti Vuosineljänneksen tulos ovat vakioita. Lauseke tai sen tuottama arvo ei ole vakio.), kaava (kaava: Joukko solussa olevia arvoja, soluviittauksia, nimiä, funktioita tai operaattoreita, jotka yhdessä tuottavat uuden arvon. Kaava alkaa aina yhtäläisyysmerkillä (=).) tai toisen funktion tulos. Esimerkiksi SUMMA(A1:A5) laskee yhteen luvut soluissa A1–A5, ja SUMMA(A1; A3; A5) laskee yhteen luvut soluissa A1, A3 ja A5.Lisää tietoa (lähde)