SUMPRODUCT muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto SUMPRODUCT on:

EnglantiSuomi
SUMPRODUCT
TULOJEN.SUMMA

Kuvaus

Laskee matriisien toisiaan vastaavien osien tulot ja laskee saadut tulot yhteen.Lisää tietoa (lähde)