TAI muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto TAI on:

SuomiEnglanti
TAI

Kuvaus

Palauttaa totuusarvon TOSI, jos jokin argumentti on TOSI, ja totuusarvon EPÄTOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on EPÄTOSI.Lisää tietoa (lähde)